Diakonia Skautów Króla

Osoba odpowiedzialna: Michał Ficek

Zadania:

  • prowadzenie zbiórek Skautów Króla
  • szkolenie nowych członków diakonii
  • przygotowanie zbiórek
  • organizacja dodatkowych zajęć dla skautów
  • wyjazdy i obozy