Diakonia Kursu Alfa

Osoba odpowiedzialna: Waldemar Machoń

Zadania:

  • prowadzenie Kursów Alfa
  • szkolenie nowych członków diakonii
  • opieka nad osobami po ukończeniu kursu