Diakonia tańca

Osoba odpowiedzialna: Dominika Ogrodnik

Zadania:

  • taniec uwielbienia na spotkaniach modlitewnych i wieczorach uwielbienia
  • nauka gestów uczestników spotkań
  • przygtoowanie nowych układów

 

Współpraca z: