Diakonia internetu

Osoba odpowiedzialna: Mariusz Mycielski

Zadania:

  • prowadzenie wspólnotowej strony internetowej
  • publikowanie terminów wydarzeń
  • publikowanie treści nauczań, świadectw oraz proroctw
  • publikowanie zdjęć i relacji z wydarzeń wspólnotowych
  • korespondencja - przekazywanie intencji modlitewnych do diakonii modlitwy osłony