Diakonia prorocka

Osoba odpowiedzialna: Waldemar Machoń

Zadania:

  • posługa słowem prorockim, słowem poznania podczas spotkań modlitewnych, modlitwy wstawienniczej oraz Eucharystii w int. uzdrowienia
  • słuchanie na indywidualnej modlitwie tego, co mówi Pan do wspólnoty i przekazywanie moderacji
  • notowanie słów prorockich ze spotkań modlitewnych i przekazywanie do publikacji diakonii internetowej