Diakonia biblioteki

Osoba odpowiedzialna: Beata Flak

Zadania:

  • katalogowanie książek i płyt wspólnoty
  • wypożyczanie książek przed spotkaniem modlitewnym
  • uzupełnianie księgozbioru
  • prenumerata Zeszytów Odnowy
  • akcja “Uwolnij książkę”
  • utworzenie bazy książek chrześcijańskich, które posiadają członkowie wspólnoty i są gotowi je pożyczyć