Diakonia nauczania

Osoba odpowiedzialna: Bożena Machoń

Zadania:

  • przygotowywanie i głoszenie nauczań na spotkaniach wspólnoty
  • przygotowywanie i głoszenie nauczań na innych spotkaniach
  • formowanie nowych osób, jak należy głosić nauczanie