Diakonia animacji małych grup

Opublikowano w Zarządzanie

Osoba odpowiedzialna: Barbara Cyl

Zadania:

  • organizowanie regularnych spotkań małej grupy
  • prowadzenie spotkań wg ustalonych kryteriów i planu formacji
  • opieka nad członkami małej grupy (okazywanie zainteresowania, śledzenie indywidualnego rozwoju każdej osoby, zauważanie ich potrzeb)
  • aktywne uczestnictwo w opracowywaniu materiałów formacyjnych
  • wychowywanie następcy w posłudze animatora małej grupy
  • pomoc w dostrzeganiu obdarowania członków małej grupy