1. Obraz Boga – uzdrowienie myślenia i wyobraźni

Opublikowano w Ku uzdrowieniu

Gwiazdka nieaktywnaGwiazdka nieaktywnaGwiazdka nieaktywnaGwiazdka nieaktywnaGwiazdka nieaktywna
 

Tematem pierwszego z serii spotkań o uzdrowieniu jest : Jesteś bezpieczny w ręku Ojca – uzdrowienie myślenia i wyobraźni dotyczących obrazu Boga Ojca.

Bóg jest jak Ojciec i Matka. Kocha nas miłością ojcowską i matczyną. Na Jego dłoniach jesteśmy absolutnie bezpieczni w każdej chwili i okolicznościach życia. Jednakże ta prawda jest w nas zafałszowana.

JESTEŚ  BEZPIECZNY  W  RĘKU  OJCA

/obraz Boga – uzdrowienie myślenia i wyobraźni/

A. FAŁSZ

Apostoł Filip powiedział do Jezusa: Panie, pokaż nam Ojca, a to nam wystarczy. (J 14,8). W naszym życiu też tak powinno być. Jednak aby zobaczyć prawdziwy obraz Boga Ojca musimy zburzyć zafałszowany obraz, który w sercach wielu z nas został wyrysowany.

Jak widzimy Boga?

1) Dziadziuś na chmurce (nie traktuje się Boga poważnie, a duchowość to jedynie sfera kultury i sztuki)

2) Dobrze poinformowany tyran (trzeba się go bać i cicho cierpieć, bo zsyła on na nas choroby i doświadczenia)

3) Skrupulatny egzekutor kar (sformułowanie: Bóg cię widzi oddaje ten lękliwy styl religijności)

4) Niedostępny, obojętny zlepek energii (niezainteresowany światem zatem i mną ślepy los)

Niejednokrotnie na nasze wyobrażenie o Bogu wpływa obraz naszego ziemskiego ojca, nasze relacje z nim.

Łatwo domyślić się, że tak karykaturalne myślenie o Bogu nie sprzyja rozwojowi wiary. Jest często barierą i przeszkodą trudną do przełamania. Aby to zmienić musimy odkryć prawdziwy, biblijny obraz Boga Ojca. Dlatego chcemy ukazać prawdę o Bogu w trzech aspektach: 

B. PRAWDA 

I. Bóg stworzył świat i troszczy się o wszystkich.

Po czym mogę poznać, że Bóg się mną opiekuje? 

1. Opieka bo żyjesz

W teologii nazywamy to „Opatrznością Bożą”. Bóg ani przez chwilę nie przestał o tobie myśleć. Nie było takiej sekundy, w której umknąłbyś Bogu. Gdyby Bóg choćby na moment cofnął rękę, przestalibyśmy istnieć.

Od początku stworzył nas na swój obraz i podobieństwo, pełnymi Jego miłości i współtworzącymi z Nim, zdolnymi być Jego przedstawicielami na tym świecie.

Jr 31, 3 Ukochałem cię odwieczną miłością.

Znamy ten tekst, ale chodzi o to, byśmy doświadczywszy tego (rekolekcje, codzienna modlitwa, Eucharystia, przeżycia wewnętrzne, zachwyt itp.) i żyli tą świadomością na co dzień. Nie zawsze są to doznania emocjonalne, (nie zawsze to „czuję”), ale zawsze może to być życie z wiary opartej o doświadczenie. Tak jak w rodzinie. Nie zawsze wracając do domu lecę na skrzydłach, ale wiem, że są tam osoby, które mnie kochają (nawet jeśli nieudolną miłością, ale jednak)

Mt 6, 26 Przypatrzcie się ptakom w powietrzu: nie sieją ani żną i nie zbierają do spichlerzy, a Ojciec wasz niebieski je żywi. Czyż wy nie jesteście ważniejsi niż one?

Bóg kocha każdego z nas w sposób osobisty – tak jak każdy z nas potrzebuje być kochanym. Zabezpiecza też twoją przyszłość, ponieważ kocha cię całą miłością Boga potężnego. Właśnie dlatego, że Bóg cię kocha, chce On jak najlepiej, ma piękną perspektywę oraz najlepsze rozwiązania, które wynikają z Jego mądrości i miłości do ciebie. 

2. Opieka bo wierzysz

Wiara jest wielkim darem. To dzięki niemu doświadczamy zbawienia. Bóg staje się kimś bliskim. Wiara niesie ze sobą łaskę poznania Boga i poznawania Go coraz bardziej. Imiona 12 apostołów wskazują jak osobiście Bóg traktuje tych, których wzywa. I ty przez chrzest i wiarę zostałeś wezwany do rodziny Bożej. Jezus może powiedzieć: nie lękaj się, bo cię wykupiłem. Jesteś cenny, bo wylałem za ciebie moją krew.

Do każdego z nas od chrztu wypowiada w naszym wnętrzu tę wielką prawdę:        Ty jesteś mój Syn umiłowany, w Tobie mam upodobanie” (Łk 3,22).

Bóg więc nie tylko – jak Ojciec i Matka – akceptuje nas takimi, jakimi jesteśmy, ale też jesteśmy Jego radością: uniesie się weselem nad tobą (Sof. 3, 17).

Czyż może niewiasta zapomnieć o swym niemowlęciu, ta, która kocha syna swego łona? A nawet, gdyby ona zapomniała, Ja nie zapomnę o tobie? (Iz 49,15)

Nie masz potrzeby udawać, że jesteś kimś innym niż jesteś w rzeczywistości, aby Bóg cię kochał. Nie musisz wkładać przed Nim maski. Kocha cię dlatego, że jesteś Jego dzieckiem, a nie z innych powodów. Nie kocha cię dlatego, że jesteś dobry, ale dlatego, że On jest dobry. Bóg kocha cię bezwarunkowo. Tę prawdę trzeba ciągle na nowo przypominać i przeżywać. Odkrywamy jej głębię i sens.

 

3. Opieka dzięki której zwyciężasz szatana

We fragmencie Ewangelii św. Łukasza o kuszeniu Jezusa na pustyni, Jezus pełen Ducha wychodzi walczyć i zwycięża Łk 4, 1-13

My, podobnie jak On napełnieni Duchem Św. idziemy do zwycięstwa. Tego na co dzień i tego ostatecznego, ponieważ Jezus już zwyciężył.

Bóg daje nam siłę i wyposażenie, by pokonać przeciwnika. Dałem wam władzę stąpania po wężach i skorpionach, i po całej potędze przeciwnika, a nic wam nie zaszkodzi. (Łk 10,19)

 

Kolejna prawda o Bogu jest taka, że

II.     Bóg jest prawdziwym Ojcem i Matką, dlatego przemawia do swoich dzieci. 

Bóg chce mieć kontakt i możliwość udzielania nam pomocy w każdej potrzebie. Jeżeli mamy tego świadomość przekreślamy w ten sposób fałszywe pojęcie o niedostępności i oddaleniu Boga od nas.

Oto kilka sposobów, jakich Bóg używa mówiąc do ciebie i tym samym spotykając się z tobą.

1. Poprzez Biblię

Bóg mówi do Ciebie przez Swoją Księgę, Pismo Święte. Jest to najpewniejszy sposób poznania tego, co On chce nam przekazać. Drugi człowiek nie zawsze musi znać Bożą wolę w stosunku do Ciebie. Twoi bracia i siostry w Chrystusie mogą doradzić Ci źle. Sny i wizje, nie zawsze są od Boga. Może Ci się: wydawać, że Bóg chce, abyś coś uczynił, podczas gdy tak naprawdę popycha Cię do tego Twoje własne pragnienie. Jak zatem możesz rozpoznać Boży głos?

Hbr 1,1-2 Wielokrotnie i na różne sposoby przemawiał niegdyś Bóg do ojców naszych przez proroków, a w tych ostatecznych dniach przemówił do nas przez Syna.

Pamiętaj: Bóg ma dla ciebie tę Księgę. Czytaj Biblię każdego dnia. Stosuj Słowo w codzienności. 

2. Poprzez sumienie.

Tak jak Biblia jest zewnętrznym głosem Boga, tak sumienie dociera do nas od wewnątrz. Jest to głos Boga w naszym sercu. Mówi nam on wiele o wartości tego co robimy. Zanim podejmiemy działanie, ocenia je czy jest godziwe, czy nie. Po wykonaniu czynności sprawnie ocenia mówiąc czy możemy być dumni z właściwej postawy, czy też powinniśmy się tego wstydzić. Sumienie jest ostatecznym wewnętrznym ośrodkiem dowodzenia. Kto postępuje wbrew sumieniu, grzeszy. (Rz 14,23b) 

3. Poprzez swoje błogosławieństwa

Rozglądając się wokół, możesz zacząć doceniać Boże błogosławieństwa. Jego obecność, opiekę, troskę i prowadzenie po drogach twego życia. Możesz odkrywać Jego miłość w cudach natury. Tysiące błogosławieństw wokół przekonują nas o Bożej dobroci. Bóg mówi także odpowiadając na twoje modlitwy. 

4. Wprost do twojego serca

Jest to przemawianie najbardziej wewnętrzne i osobiste. Każdy człowiek ma jakieś najbardziej pierwotne przeczucie Boga i odczucie wezwania z Jego strony. Duch Święty sprawia, że obecność Jezusa Chrystusa staje się dla Ciebie realna. Może On mówić przez delikatne poruszenia i wielkie wewnętrzne przemiany. Może sprawić, że jakaś duchowa prawda stanie się dla Ciebie jasna. Możesz też mieć głębokie przeświadczenie, że Bóg chce, abyś coś uczynił. Kiedy się modlisz, proś Boga, aby mówił do Ciebie i oczekuj tego, że usłyszysz Jego głos w Twoim sercu. 

5. Poprzez innych chrześcijan

Czasami starsze dzieci w rodzinie mówią do młodszych: „Popatrz, to jest to, czego chce tata." Bóg także mówi do swoich dzieci przez starszych braci i siostry w Panu. On chce, abyśmy często spotykali się z innymi chrześcijanami, tak, aby mógł ich używać do zachęcania, prowadzenia i pomagania nam.

Bóg bardzo często przemawia przez najmłodszych we wspólnocie. Ef 5,21 

6. Poprzez dary duchowe i służby w Kościele

Duch Święty wyposażył Kościół w różnorodne dary duchowe. Mówi On do nas za ich pośrednictwem o powołaniu, które możemy rozwinąć i posłudze, którą możemy podjąć. Przekazuje też Boże przesłanie dla Kościoła jako jednego ciała. Chce użyć każdego chrześcijanina, aby mówił i działał jako świadek Chrystusa. Mt 18,20. 

7. Poprzez liturgię

Ojciec zaplanował, by przemawiać do nas w znakach bo jesteśmy ludźmi. Takimi znakami są sakramenty : Eucharystia, pokuty i pozostałe.

Możemy zadawać pytanie: skąd człowiek może wiedzieć, że Bóg mu przebaczył? Bóg gdy wymyślił sakrament pokuty, postanowił, że jedna osoba w jego autorytecie ogłasza, że wina została zgładzona. Bóg będzie często mówił do ciebie przez słowa chrześcijańskiej pieśni czy refrenu. Będziesz zdziwiony tym, jak często przypomni ci On słowa jakiejś piosenki w chwili, kiedy będziesz ich potrzebował.

 

I kolejna prawda: 

III. Bóg jako miłośnik życia przygotował dla nas życie wieczne. 

1. Bóg śmierci nie stworzył.

Stworzył bowiem wszystko po to, aby było, i byty tego świata niosą zdrowie: nie ma w nich śmiercionośnego jadu ani władania Otchłani na tej ziemi (Mdr 1,14)

Bo do nieśmiertelności Bóg stworzył człowieka - uczynił go obrazem swej własnej wieczności (Mdr 2,23)

 

2. Bóg, nie chce zgubić nikogo.

Każdy jest ukochaną zagubioną owieczką, której poszukuje, przebacza i przynosi na swych ramionach do owczarni.

Nie zwleka Pan z wypełnieniem obietnicy - bo niektórzy są przekonani, że Pan zwleka - ale On jest cierpliwy w stosunku do nas. Nie chce bowiem niektórych zgubić, ale wszystkich chce doprowadzić do nawrócenia(2P 3,9)

 

3. Jesteś dla Boga bardzo cenny.

Bóg jako miłośnik życia patrzy na nas z wielką miłością, jesteśmy dla Niego bardzo cenni.

Wiecie bowiem, że z odziedziczonego po przodkach waszego złego postępowania zostaliście wykupieni nie czymś przemijającym, srebrem lub złotem, ale drogocenną krwią Chrystusa, jako baranka niepokalanego i bez zmazy. On był wprawdzie przewidziany przed stworzeniem świata, dopiero jednak w ostatnich czasach się objawił ze względu na was. (1P 1,18-20) 

4. Bóg w swoim domu chce mieć swoje dzieci. My mamy możliwość przebywania z Nim na wieki.

 

W domu Ojca mego jest mieszkań wiele. Gdyby tak nie było, to bym wam powiedział. Idę przecież przygotować wam miejsce. ( J 14,2) 

Myślenie o Bogu i Jego obraz w naszym sercu określa całe duchowe życie człowieka. Jeśli zobaczymy w przebaczającym Ojcu z przypowieści o synu marnotrawnym prawdziwego Boga, relacja do Niego będzie się rozwijać. I ty sam odkryjesz jak zdrowe relacje będziesz budować z Bogiem i bliźnimi.

 

Podsumowaniem niech będą słowa z Księgi Mądrości:

Myślcie o Panu właściwie i szukajcie Go w prostocie serca. (Mdr1,1b)

 

Zachęcamy do podjęcia rozważań nad Słowem Bożym na każdy dzień.

Tu możesz pobrać propozycje tekstów...

Kontakt

tel. 530 109 851
email: Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript. 

Nr konta: 15175000120000000037744085

Szybki dostęp